سهرابیان

درباره ما

 

 

. بخش مدیریت :

 

خلیل سهرابیان : کارشناس ارشد معماری و شهرسازی

گودرز سهرابیان : کارشناس شهرسازی - کارشناس ارشد طراحی شهری - دکترای شهرسازی

 

. همکاران و فعالیت ها :

 

الف : بخش مشاوره ، طراحی و نظارت عالیه

ب : بخش اجرایی ، ساخت و ساز و نظارت بر ساخت

ج : بخش اداری ، مالی ، تدارکات و خدمات

 

 

الف : بخش مشاوره ، طراحی و نظارت عالیه

- گروه مهندسین طراح و معمار  

- گروه مهندسین سیویل و سازه

- گروه مهندسین تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

- آتلیه شرکت و گروه اپراتور و نقشه کش

- بخش طراحی سه بعدی و 3d

- بخش ماکت سازی

- بخش مطالعات و پژوهش

 

ب : بخش اجرایی ، ساخت و ساز و نظارت بر ساخت

 - گروه مهندسین و سرپرستی مدیریت و اجرا  و C.P.M

- گروه مهندسین مجری (رشته های گوناگون با تجارب بالا)

- گروه  مهندسین مترور و برآورد و مالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاکنون پروژه های متعددیدر سراسر ایران و کشور همسایه افغانستان به مرحله اجرا در آمده است که از آن میان می توان به مجتمع تجاری الماس شرق ، برج آلتون و مجتمع اختر شناسی و افلاک نما نیشابور اشاره نمود. در سال 86 بعنوان صادر کننده نمونه خدمات فنی و مهندسی به کشورهای همسایه از استان خراسان رضوی انتخاب شد.