سهرابیان

مقالات

نمایش

گفتگوی گروه گرند با مهندس خلیل سهرابیان

گفتگوی گروه گرند با مهندس خلیل سهرابیان

more info

گفتگوی اختصاصی با ماهنامه نیک و نو

گفتگوی اختصاصی با ماهنامه نیک و نو

more info

لوح های تقدیر

لوح های تقدیر

more info

تاکنون پروژه های متعددیدر سراسر ایران و کشور همسایه افغانستان به مرحله اجرا در آمده است که از آن میان می توان به مجتمع تجاری الماس شرق ، برج آلتون و مجتمع اختر شناسی و افلاک نما نیشابور اشاره نمود. در سال 86 بعنوان صادر کننده نمونه خدمات فنی و مهندسی به کشورهای همسایه از استان خراسان رضوی انتخاب شد.