سهرابیان

پروژه های در حال اجرا

مجتمع تجاری تفریحی و پارکینگ طبقاتی مهر و ماه

مکان : قزوین

کاربری : تجاری تفریحی

زیربنا : 40000 مترمربع

تاکنون پروژه های متعددیدر سراسر ایران و کشور همسایه افغانستان به مرحله اجرا در آمده است که از آن میان می توان به مجتمع تجاری الماس شرق ، برج آلتون و مجتمع اختر شناسی و افلاک نما نیشابور اشاره نمود. در سال 86 بعنوان صادر کننده نمونه خدمات فنی و مهندسی به کشورهای همسایه از استان خراسان رضوی انتخاب شد.