سهرابیان

پروژه های در حال اجرا

مجتمع اختر شناسی و افلاک نمای نیشابور

مکان : نیشابور

کاربری : فرهنگی علمی

زیربنا : 10000 مترمربع

تاکنون پروژه های متعددیدر سراسر ایران و کشور همسایه افغانستان به مرحله اجرا در آمده است که از آن میان می توان به مجتمع تجاری الماس شرق ، برج آلتون و مجتمع اختر شناسی و افلاک نما نیشابور اشاره نمود. در سال 86 بعنوان صادر کننده نمونه خدمات فنی و مهندسی به کشورهای همسایه از استان خراسان رضوی انتخاب شد.