سهرابیان

پروژه های اجرا شده

نمایش

مجتمع تجاری تفریحی الماس شرق

مجتمع تجاری تفریحی الماس شرق

more info

زایشگاه و بیمارستان خیریه رضائی هرات

زایشگاه و بیمارستان خیریه رضائی هرات

more info

اورژانس خیریه عدالتیان

اورژانس خیریه عدالتیان

more info

مسجد و مرکز فرهنگی دانشگاه فردوسی

مسجد و مرکز فرهنگی دانشگاه فردوسی

more info

مجتمع تجاری مادر

مجتمع تجاری مادر

more info

مجتمع تجاری اداری و پارکینگ طبقاتی آلتون

مجتمع تجاری اداری و پارکینگ طبقاتی آلتون

more info

توسعه هتل آزادی

توسعه هتل آزادی

more info

مجتمع تجاری نوید

مجتمع تجاری نوید

more info

توسعه نمایشگاه بین المللی مشهد

توسعه نمایشگاه بین المللی مشهد

more info

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

more info

مجتمع اداری آبادگران

مجتمع اداری آبادگران

more info

ساختمان مرکزی آب و فاضلاب مشهد

ساختمان مرکزی آب و فاضلاب مشهد

more info

کانون وکلای دادگستری خراسان

کانون وکلای دادگستری خراسان

more info

هتل کیان

هتل کیان

more info

محور صاحب الزمان (عج)

محور صاحب الزمان (عج)

more info

تاکنون پروژه های متعددیدر سراسر ایران و کشور همسایه افغانستان به مرحله اجرا در آمده است که از آن میان می توان به مجتمع تجاری الماس شرق ، برج آلتون و مجتمع اختر شناسی و افلاک نما نیشابور اشاره نمود. در سال 86 بعنوان صادر کننده نمونه خدمات فنی و مهندسی به کشورهای همسایه از استان خراسان رضوی انتخاب شد.