سهرابیان

طرح های پیشنهادی

مجتمع تجاری اقامتی و پارکینگ طبقاتی آلتون 2

مکان : مشهد

کاربری : تجاری اقامتی

زیربنا : 70700 مترمربع

تاکنون پروژه های متعددیدر سراسر ایران و کشور همسایه افغانستان به مرحله اجرا در آمده است که از آن میان می توان به مجتمع تجاری الماس شرق ، برج آلتون و مجتمع اختر شناسی و افلاک نما نیشابور اشاره نمود. در سال 86 بعنوان صادر کننده نمونه خدمات فنی و مهندسی به کشورهای همسایه از استان خراسان رضوی انتخاب شد.