سهرابیان

طرح های پیشنهادی

مجتمع اقامتی تجاری و تفریحی کوهسنگی

مکان : مشهد

کاربری : تجاری تفریحی اقامتی

زیربنا : 23000 مترمربع

تاکنون پروژه های متعددیدر سراسر ایران و کشور همسایه افغانستان به مرحله اجرا در آمده است که از آن میان می توان به مجتمع تجاری الماس شرق ، برج آلتون و مجتمع اختر شناسی و افلاک نما نیشابور اشاره نمود. در سال 86 بعنوان صادر کننده نمونه خدمات فنی و مهندسی به کشورهای همسایه از استان خراسان رضوی انتخاب شد.